Cargando...

进入 Benissa, Alicante [Ref.332899]Benissa, Alicante

房子 出售
房子 出售 进入 Benissa, Alicante.
<
>
Ref. JCON-332899 Ref2. 9429
打印
90.000€ (818,18€/平方米)

参考: 332899 - 9429,  建筑面积: 110平方米,  面积: 55平方米,  卧室: 4,  浴室: 1,  内置家具: 部分家具,  客厅: 1,  厨房类型: 独,  阳台: 2 ,  方向。情况介绍: 北,  层数和号码: 2,  环境状态: 需要改进.

照片

点击照片看全景:

 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   

位置

联系我们

财产信息

请填写此表格中的信息发送您的请求


主题

信息

名称

电话号码

电子邮件

参考安全码

接受 隐私政策Jenafer Consulting
https://www.jenaferconsulting.com/
Tfn 634540596 966295008
Facebook