Cargando...

进入 Benissa, Alicante [Ref.302744]Benissa, Alicante

乡间别墅 出售
乡间别墅 出售 进入 Benissa, Alicante.
<
>
打印
1.050.000€ 1.137.000€ (2.224,57€/平方米)

参考: 302744 - 9374,  建筑面积: 472平方米,  面积: 105.000平方米,  卧室: 1,  浴室: 1,  阳台: 2 ,  位置。地点: 外观,  方向。情况介绍: 东方.

照片

点击照片看全景:

 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   

位置

联系我们

财产信息

请填写此表格中的信息发送您的请求


主题

信息

名称

电话号码

电子邮件

参考安全码

接受 隐私政策Jenafer Consulting
https://www.jenaferconsulting.com/
Tfn 634540596 966295008
Facebook