Cargando...

进入 Calpe Calp, Alicante [Ref.43915]Calpe/Calp, Alicante

酒店公寓 出售
酒店公寓 出售 进入 Calpe/Calp, Calpe/Calp, Alicante.
<
>
Ref. JCON-43915 Ref2. 0019
打印
101.500€ 106.000€ (2.030€/平方米)

参考: 43915 - 0019,  建筑面积: 50平方米,  卧室: 1,  浴室: 1,  内置家具: 全装修,  全装修厨房: 家具,  位置。地点: 外观,  电梯: 是,  环境状态: 好,  空房: 免费.

照片

点击照片看全景:

 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   

位置

联系我们

财产信息

请填写此表格中的信息发送您的请求


主题

信息

名称

电话号码

电子邮件

参考安全码

接受 隐私政策Jenafer Consulting
https://www.jenaferconsulting.com/
Tfn 634540596 966295008
Facebook